Przetargi - najem i dzierżawa

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.33/2019 na dzierżawę działek Nr 259/8 i 259/10 obr. 48 Krowodrza o łącznej powierzchni 0,5325 ha, położonych w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9, w celu prowadzenia parkingu samochodowego.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 4.600,00 zł;

Wadium wynosi: 9.200,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 11:00.

 

    W załączeniu komplet dokumentów 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.16/2019 na najem budynku usługowego przy "Spichlerzu" o powierzchni 177,34 m² położonego w Krakowie przy ul. Balickiej 253B, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej i artystycznej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 15/4 obr. 48 Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Pożądany termin uruchomienia lokalu 4 listopada 2019 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 2.800,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 5.600,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 26 września 2019 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 8 października 2019 r.

W wyniku drugiego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.221.1.16/2019, który odbył się w dniu 26 września 2019 r., na najem budynku usługowego przy "Spichlerzu" o powierzchni 177,34 m² położonego w Krakowie przy ul. Balickiej 253B, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła zaoferowaną miesięczną stawkę czynszu netto.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony Nr DGN.221.1.22/2018 na najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 508,50 m² w budynku "Chłodni" zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56 w Krakowie w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 60/9 obr. 23 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00067867/7.

 

Najemca nie może prowadzić w przedmiocie najmu działalności naruszającej porządek prawny i społeczny lub godzącej w dobre imię Uniwersytetu Rolniczego.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 5.600,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 11 200,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 6 grudnia 2018 r.

W wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.221.22/2018, który odbył się w dniu 29 listopada 2018 r., na najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 508,50 m² w budynku „Chłodni” zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56 w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła zaoferowaną miesięczną stawkę czynszu netto.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.8/2018 na najem budynku „Dominiczówka” o łącznej powierzchni 166,50 m² położonego przy ul. Czystej 21 w Krakowie w celu prowadzenia działalności usługowej, handlowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 5/4 obr. 62 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi m.in. księgę wieczystą nr KR1P/00182193/3.

 

Na terenie Przedmiotu Najmu obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Pożądany termin uruchomienia 30 lipca 2018 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 4.175,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 8.350,00 zł

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 3 sierpnia 2018 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu DGN.221.1.8/2018, który odbył się w dniu 2 lipca 2018 r., na najem budynku „Dominiczówka” położonego przy ul. Czystej 21, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja Przetargowa podjęła decyzję o nierozpisywaniu kolejnych przetargów.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Paweł Kiszka