Przetargi - najem i dzierżawa

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr K-DGN.221.72/2022 na dzierżawę części działki nr 64/1 obr. 15 Krowodrza  dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00345140/8, położonej w Krakowie przy ul. Księcia Józefa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej tj. ustawienie stoiska handlowego. 

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 1 500,00 zł;

Wadium wynosi: 1 500,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 7.07.2022 r. o godz. 11:00.

W załączeniu komplet dokumentów 

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.12/2021 na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 564,67 m² w budynku Klubu Akademickiego „ARKA” przy ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

 

Przedmiot najmu stanowi część budynku o łącznej powierzchni użytkowej 3.008,26 m2 zlokalizowanym na działce 60/9 obr. 23 Śródmieście, dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00067867/7.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.

Pożądany termin uruchomienia lokalu kwiecień 2022 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 15.653,00 zł;

Wadium wynosi: 31.306,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 21.12.2021 r. o godz. 12:00.

W załączeniu komplet dokumentów 

 


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.8/2021 na dzierżawę gruntów na cele rolnicze o łącznej powierzchni 33,5329 ha stanowiących:

-      część działki Nr 2046/5 o pow. 11,4129 ha, obr. 0001 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00055803/8,

-      działki Nr 360 o pow. 3,59 ha, Nr 364 o pow. 4,23 ha, Nr 362/28 o pow. 1,86 ha, obr. 0005 Okocim, dla których Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00095025/2,

-      działki Nr 883/16 o pow. 12,42 ha, Nr 883/1 o pow. 0,02 ha, dla których Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00061117/7.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

 

Wysokość stawki wywoławczej rocznego czynszu netto wynosi 24.400,00 zł;

Wadium wynosi: 24.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00.

 

    W załączeniu komplet dokumentów 

 


INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2021 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.221.1.8/2021, który odbył się w dniu 19 sierpnia 2021 r., na dzierżawę gruntów na cele rolnicze o łącznej powierzchni 33,5329 ha stanowiących:

-      część działki Nr 2046/5 o pow. 11,4129 ha, obr. 0001 Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00055803/8,

-      działki Nr 360 o pow. 3,59 ha, Nr 364 o pow. 4,23 ha, Nr 362/28 o pow. 1,86 ha, obr. 0005 Okocim, dla których Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00095025/2,

-      działki Nr 883/16 o pow. 12,42 ha, Nr 883/1 o pow. 0,02 ha, dla których Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr TR1B/00061117/7,

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła ofertę z roczną stawką czynszu dzierżawnego netto w wysokości 87 100 zł.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.12/2021 na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 716,44 m² w budynku Klubu Akademickiego „ARKA” przy ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

 

Przedmiot najmu stanowi część budynku o łącznej powierzchni użytkowej 3.008,26 m2 zlokalizowanym na działce 60/9 obr. 23 Śródmieście, dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00067867/7.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.

Pożądany termin uruchomienia lokalu 15 października 2021 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 19.860,00 zł;

Wadium wynosi: 39.720,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 19.08.2021 r. o godz. 12:00.

W załączeniu komplet dokumentów 

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.27/2019 na najem części powierzchni dachu budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa o powierzchni ok 95 położonego w Krakowie przy al. 29 Listopada 54, z przeznaczeniem na budowę i eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą, dla celów telefonii komórkowej.
Budynek położony jest na działce 60/9 obr. 23 Śródmieście, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00067867/7.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 4.500,00 zł;

Wadium wynosi: 9.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00.

 

    W załączeniu komplet dokumentów 

 


 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.33/2019 na dzierżawę działek Nr 259/8 i 259/10 obr. 48 Krowodrza o łącznej powierzchni 0,5325 ha, położonych w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9, w celu prowadzenia parkingu samochodowego.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto wynosi 4.600,00 zł;

Wadium wynosi: 9.200,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 11:00.

 

    W załączeniu komplet dokumentów 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.16/2019 na najem budynku usługowego przy "Spichlerzu" o powierzchni 177,34 m² położonego w Krakowie przy ul. Balickiej 253B, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej i artystycznej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 15/4 obr. 48 Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Pożądany termin uruchomienia lokalu 4 listopada 2019 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 2.800,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 5.600,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 26 września 2019 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 8 października 2019 r.

W wyniku drugiego pisemnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.221.1.16/2019, który odbył się w dniu 26 września 2019 r., na najem budynku usługowego przy "Spichlerzu" o powierzchni 177,34 m² położonego w Krakowie przy ul. Balickiej 253B, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła zaoferowaną miesięczną stawkę czynszu netto.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony Nr DGN.221.1.22/2018 na najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 508,50 m² w budynku "Chłodni" zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56 w Krakowie w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 60/9 obr. 23 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00067867/7.

 

Najemca nie może prowadzić w przedmiocie najmu działalności naruszającej porządek prawny i społeczny lub godzącej w dobre imię Uniwersytetu Rolniczego.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 5.600,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 11 200,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 6 grudnia 2018 r.

W wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu Nr DGN.221.22/2018, który odbył się w dniu 29 listopada 2018 r., na najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 508,50 m² w budynku „Chłodni” zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56 w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że Komisja Przetargowa przyjęła zaoferowaną miesięczną stawkę czynszu netto.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr DGN.221.1.8/2018 na najem budynku „Dominiczówka” o łącznej powierzchni 166,50 m² położonego przy ul. Czystej 21 w Krakowie w celu prowadzenia działalności usługowej, handlowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 5/4 obr. 62 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi m.in. księgę wieczystą nr KR1P/00182193/3.

 

Na terenie Przedmiotu Najmu obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Pożądany termin uruchomienia 30 lipca 2018 r.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto wynosi 4.175,00 zł - miesięcznie;

Wadium wynosi: 8.350,00 zł

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21, pok. 210 w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 11:00.

  

    W załączeniu komplet dokumentów 


INFORMACJA z dnia 3 sierpnia 2018 r.

W wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu DGN.221.1.8/2018, który odbył się w dniu 2 lipca 2018 r., na najem budynku „Dominiczówka” położonego przy ul. Czystej 21, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja Przetargowa podjęła decyzję o nierozpisywaniu kolejnych przetargów.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Paweł Kiszka