Dział Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań działu należy:

  1. prowadzenie ewidencji majątku nieruchomego;
  2. obsługa postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości lub oddawania w najem i dzierżawę;
  3. przedstawianie wniosków odnośnie zagospodarowania rezerw majątku nieruchomego Uczelni;
  4. przygotowywanie materiałów dotyczących nieruchomości dla potrzeb władz Uczelni, komisji senackich i rektorskich;
  5. przygotowywanie wniosków dotyczących płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na podstawie danych jednostek organizacyjnych Uczelni;
  6. prowadzenie sprawozdawczości GUS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Paweł Kiszka