Dział Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań działu należy:

  1. prowadzenie ewidencji majątku nieruchomego;
  2. obsługa postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości lub oddawania w najem i dzierżawę;
  3. przedstawianie wniosków odnośnie zagospodarowania rezerw majątku nieruchomego Uczelni;
  4. przygotowywanie materiałów dotyczących nieruchomości dla potrzeb władz Uczelni, komisji senackich i rektorskich;
  5. przygotowywanie wniosków dotyczących płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na podstawie danych jednostek organizacyjnych Uczelni;
  6. prowadzenie sprawozdawczości GUS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Paweł Kiszka